Elállási-Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az 14 munkanap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Foxglove Hungary Kft.1033 Budapest , Harrer Pál u 18.(nem visszaküldési cím)

Levelezési cím:

Foxglove Hungary Kft.1033 Budapest , Harrer Pál u 18.(nem visszaküldési cím)

Telefonszám:06-30 965 32 33

e-mail: onlineboltomhu@gmail.com

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük. 

Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a rendelet értelmében, a visszaküldésből adódó összes költség,- beleértve a gondos becsomagolás költségét is-  Önt terheli.

 A visszaküldendő terméket csak addig használhatja, amíg megbizonyosodik róla, hogy az a számára nem megfelelő. (kipróbálás, felpróbálás)

Az ettől nagyobb mértékű használat esetén,- ha az a termék állapotán látható (kopott, piszkos, karcos, kinyúlt, hiányos stb),- áruházunk a törvény értelmében a termékre árcsökkentést alkalmazhat, a termékben esett kár mértéke alapján.

A visszaérkezett termék kicsomagolását dokumentáljuk, a későbbi vitás esetek elkerülése érdekében.

Portós, utánvétes csomagot nem veszünk át.

Az elállás jelzést semmisnek kell tekinteni abban az esetben, ha a nyilatkozat megtételétől számított 14.-ik napig a termék nem érkezik vissza áruházunk címére, és a feladását nem igazolod felénk, vagy az elállási szándék jelzése, a termék átvételét követő 14.-ik nap után történik.

Kizárólag futárral küldött csomagot fogadunk.

Utánvételes csomagot nem veszünk át.

A webáruház székhelyén személyes átadásra nincsen lehetőség.

 Az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ön internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát.

Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

A VISSZATÉRÍTÉS MÓDJA
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

A visszaérkezett termék számlán szereplő teljes vételárát, banki átutalással, az elállás bejelentésekor megadott bankszámlára utaljuk vissza. A csomag megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás jelzéstől számított 14.-ik napig megtörténik a visszatérítés.

– Ön köteles számunkra:( Foxglove Hungary Kft.) késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Elállási nyilatkozat.

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Alulírott, kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében.

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Megrendelés száma:

Termék megnevezése:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó számlaszáma, amire a visszautalást kéri:

A fogyasztó számlavezető bankja:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Visszaküldási cím:

Papp Sándor ( Foxglove Hungary Kft.)

3462 Borsodivánka József Atilla u 51